Blog

amortyzacja napis

Co to jest amortyzacja podatkowa?

Wiele jest kosztów, mogących stanowić koszty uzyskania przychodu. Jednym z nich jest amortyzacja podatkowa, która – jako amortyzacja środków trwałych - związana ze stopniowym zużywaniem się środka trwałego. Takich odpisów dokonuje się już od pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym środek trwały wprowadzony został do użytkowania. Istnieją trzy sytuacje, w których należy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacji, czyli: sprzedaż bądź zbycie środka trwałego w inny sposób, zrównanie się jego wartości początkowej z wartością odpisów amortyzacyjnych albo likwidacja lub wycofanie z ewidencji środków trwałych.

 

Czytaj więcej

pisanie odwołania

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej? 

Większość z podatników nie ma świadomości tego, że decyzje podatkowe podejmowane przez Urząd Skarbowy nie są ostateczne. Jeżeli docierają do nas decyzje podjęte w postępowaniu podatkowym, najczęściej spolegliwie się z nimi zgadzamy, bojąc się konsekwencji zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami każdy podatnik ma prawo odwołać się od krzywdzącej lub niezgodnej z prawem decyzji. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu, jak powinno się pisać odwołania od decyzji podatkowych i kiedy można to robić!

 

Czytaj więcej

ceny transferowe

Ceny transferowe, czym są?

Płacenie podatków jest jednym z podstawowych obowiązków wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dla każdej firmy kwota przekazywana do budżetu państwa wiąże się jednak z ograniczeniem środków potrzebnych na dalsze inwestycje oraz sumy zysków przekazywanych swoim właścicielom. Oczywiste jest więc, że przedsiębiorstwa starają się prowadzić aktywną politykę podatkową, która w ramach obowiązujących przepisów pozwoli im na optymalizowanie zobowiązań podatkowych i ukształtowanie ich tak, by najlepiej odpowiadały jej celom.

 

Czytaj więcej

optymalizacja liczby

Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, którego nie można uniknąć. Ważne jednak, żeby wysokość zobowiązań podatkowych była adekwatna do rzeczywistych wyników finansowych osiąganych przez firmę. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą w pewnym zakresie dostosowywać sposób podejmowanych przez siebie działań, a zarazem wysokość płaconych podatków do własnych potrzeb i oczekiwań dzięki stosowaniu różnych form optymalizacji podatkowej. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie obciążeń, lecz także na kształtowanie ich ram czasowych w sposób bardziej odpowiadający interesom przedsiębiorstwa. Zobaczmy, czym jest i co umożliwia optymalizacja podatkowa.

 

Czytaj więcej

mężczyzna czyta pismo

Sposoby rozstrzygania sporów podatkowych

Dla wielu przepisy prawa podatkowego są niejasne i skomplikowane, co może być przyczyną powstania różnych sporów. Są to sytuacje, w których podatnik oraz organ podatkowy inaczej oceniają skutki transakcji. W celu szybkiego rozwiązania problemu można samemu spróbować rozwiązać dany spór lub wybrać prostsze rozwiązanie, jakim jest doradztwo podatkowe.

 

Czytaj więcej

doradca podatkowy

5 cech dobrego doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to profesja, do której wykonywania nie wystarczy zdobycie doskonałego wykształcenia, choć z pewnością ma ono niemałe znaczenie. Istnieje również kilka cech charakterologicznych, które powinna posiadać osoba, która decyduje się na wykonywanie tego zawodu. W poniższym tekście skoncentrujemy się na 5 istotnych wyznacznikach, które są konieczne dla wymienionego zawodu, co oczywiście nie stanowi wyczerpującego zbioru pożądanych kompetencji idealnego doradcy podatkowego

 

Czytaj więcej

doradca podatkowy

Czym zajmują się doradcy podatkowi?

Podstawowym zadaniem doradcy podatkowego jest świadczenie szerokiej oferty porad w sprawach podatkowych różnego rodzaju podmiotom, począwszy od osób indywidualnych, poprzez zarządy dużych firm czy młodych przedsiębiorców. Zajmują się oni także udzielaniem wyjaśnień i porad związanych z prawem celnym czy z funduszami Unii Europejskiej. Doradcy podatkowi niejednokrotnie pomagają także różnym podmiotom w wypełnianiu zeznań podatkowych. Często ich obowiązkiem jest również prowadzenie ksiąg podatkowych oraz reprezentowanie swoich klientów przed organami kontroli skarbowej. 

Czytaj więcej