Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Przedsiębiorcy mają w Polsce kilka form opodatkowania do wyboru. Decyzję zawsze należy podejmować w oparciu o analizę indywidualnej sytuacji. Szczególnie w przypadku osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy wybór nie powinien być przypadkowy. Sprawdź, czym różnią się poszczególne formy opodatkowania i dla kogo są korzystne. 

 

Polski Ład wprowadził szereg zmian w systemie opodatkowania. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tys. zł., próg dochodowy podwyższono do 120 tys. zł. Stawki ryczałtu dla kilku rodzajów usług (w tym, dla usług świadczonych przez programistów) zostały obniżone, zmienił się również sposób obliczania stawki zdrowotnej w przypadku ryczałtu. Wciąż jednak przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania, w tym: skalę podatkową (zasady ogólne), podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz estoński CIT (w przypadku spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej). Doradca podatkowy może podpowiedzieć Ci, która forma jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy. 

Podstawowe różnice między formami opodatkowania 

Skala podatkowa zazwyczaj okazuje się korzystna przy relatywnie niskich dochodach (do ok. 120 tys. zł. rocznie). Pozwala też na skorzystanie z wielu ulg, m.in. ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, ulgi od darowizny czy od wydatków na Internet. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, która przynosi wysokie przychody i łączy się ze stosunkowo niskimi kosztami, często wybierają ryczałt. Jego zaletą jest także to, że podatnicy podlegają limitowanemu obciążeniu składką NFZ. W roku 2022 najwyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi miesięcznie 1007,81 zł (gdy roczne przychody podatnika przekraczają 300 000 zł). Ryczałt mogą wybrać także wspólnicy spółek cywilnych i jawnych, jeżeli wspólnikami tych spółek są jedynie osoby fizyczne.  

 

PIT i CIT

Podatek liniowy może wciąż okazać się atrakcyjny dla podatników, którzy osiągają wysokie dochody, a zarazem ponoszą wysokie koszty prowadzenia działalności. Warto zwrócić uwagę także na to, że od 1.7.2022 r. mogą oni odliczyć uiszczone przez siebie składki NFZ od podstawy opodatkowania – do wysokości 8700 zł rocznie.   

Estoński CIT jest przeznaczony dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jak również spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Spółki te korzystają ze zwolnienia PDOP, o ile nie dystrybuują one wypracowanych przez siebie zysków na rzecz udziałowców. Należy zauważyć, że „opodatkowanie estońskie” zostało uzależnione od spełnienia szeregu warunków, w tym od zachowania ustalonych poziomów minimalnego wynagrodzenia.