Ceny transferowe

Ceny transferowe to wartości, które ustalane są pomiędzy podmiotami powiązanymi, np. spółkami z grupy kapitałowej, w ramach transakcji handlowych i finansowych. W przypadku gdy te wartości odbiegają od cen, które ustalałyby niezależne podmioty na rynku, może dojść do przesunięcia dochodów pomiędzy krajami. W efekcie dochody mogą być przenoszone do państw o niższym opodatkowaniu, co prowadzi do utraty wpływów podatkowych dla budżetu państwa.

 

Metody ustalania cen transferowych

Istnieje kilka metod ustalania cen transferowych, które mają na celu zapewnienie zgodności z zasadą swobody gospodarczej. Wśród nich można wymienić m.in. metodę porównywalnej ceny niezależnych podmiotów (CUP), metodę kosztów plus, metodę odsprzedaży minus czy metodę podziału zysków. Wybór odpowiedniej metody jest kluczowy dla prawidłowego ustalenia cen transferowych oraz uniknięcia potencjalnych problemów związanych z kontrolami podatkowymi.

 

Wsparcie doradcy podatkowego

Współpraca z doradcą podatkowym w zakresie cen transferowych może okazać się nie tylko korzystna, ale wręcz niezbędna dla przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku międzynarodowym. Profesjonalne wsparcie i doradztwo zapewnia pewność działania w trudnym obszarze prawa podatkowego. Kancelaria doradztwa podatkowego w Warszawie może pomóc przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniej metody oraz w jej prawidłowym zastosowaniu, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości. Kancelaria pomaga też przedsiębiorcom w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z kontrolami podatkowymi czy kwestionowaniem przez organy podatkowe ustalonych cen.