Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Jeśli martwisz się, bo zrobiłeś błąd w zeznaniu podatkowym i wydaje ci się, że nie można go już naprawić, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Można złożyć korektę deklaracji. Przykładowo, jeżeli zapomniałeś o uwzględnieniu ulgi podatkowej (np. o ulgi na dzieci), możesz złożyć korektę zeznania i US zwróci ci należne pieniądze (po przeprowadzeniu weryfikacji).  

 

Pomyłki w PIT-ach dotyczą nie tylko obliczeń, ale także niewłaściwie wpisanych nazw, dat czy pomylonych rubryk. Często spotykane są też błędy formalne takie jak wykorzystanie nieaktualnego formularza, błędy w danych osobowych lub adresach, wpisanie złego PESEL-u lub NIP-u, brak wymaganych załączników. 

Nawet jeśli pomyłki wydają ci się nieistotne, powinieneś złożyć korektę, jeśli tylko je zauważysz. Niektóre błędy mogą skutkować karami finansowymi, a podatek uiszczony w zbyt niskiej wysokości powoduje narastanie odsetek za zwłokę. Korekta PIT polega na złożeniu ponownie formularza (zazwyczaj PIT 36 lub PIT 37), tym razem zaznaczając, że chodzi właśnie o korektę.  Pomimo że nie ma już obowiązku złożenia uzasadnienia korekty, czasem warto to zrobić. Czasem też należy, razem z deklaracją, złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.  

Na złożenie korekty masz zazwyczaj 5 lat od końca roku, w którym złożyłeś pierwotną deklarację błędem. Jeśli błędy pojawią się również w korekcie, możesz poprawiać ją wiele razy w ciągu tych samych 5 lat. Nie warto jednak czekać na ostatnią chwilę. Jeśli pomyliłeś się na swoją korzyść, złożenie korekty PIT w ciągu 6 miesięcy pozwoli ci uzyskać obniżenie odsetek za zwłokę aż o połowę. 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy chcesz zmienić organizację OPP, na którą przekazujesz 1% podatku. Aby środki trafiły na czas do wybranej organizacji, musisz dokonać zmiany w ciągu miesiąca od terminu złożenia deklaracji PIT (na przykład dla PIT-36 termin upływa 30 kwietnia, więc korekta musi wpłynąć do 

 

PIT

Kiedy nie można złożyć korekty PIT? 

Podatnik nie ma prawa składać korekty zeznania, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie lub kontrola podatkowa prowadzona przez US. Dopiero po zakończeniu procedury można składać korektę (w zakresie którego nie dotyczy ewentualna decyzja organu). Zdarzają się również sytuacje, kiedy sam urząd skarbowy poinformuje cię o tym, że w zeznaniu jest błąd, gdyż wykrył go w ramach tzw. czynności sprawdzających. W takim przypadku urząd zażąda od ciebie dokonania korekty.