Na czym polega przekształcenie spółek?

Przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (np. optymalizacji podatkowej), organizacyjnych lub biznesowych mogą zdecydować się na dokonanie przekształcenia spółki, czyli zmianę prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega przekształcenie spółki?

„Nowa” spółka to kontynuacja starej

Mówiąc o przekształceniu spółki nie mówimy o powołanie nowego podmiotu gospodarczego, a przekształcenie jednego podmiotu w inny. Przekształcona spółka to kontynuacja spółki przekształcanej – zachowuje wszystkie zobowiązania, nałożone na firmę, ale też, co do zasady, dysponuje kompletem zezwoleń i uprawnień, którymi dysponował poprzednik prawny. Nie zmieniają się również NIP (numer identyfikacji podatkowej) oraz numer VAT.

W Polsce mamy możliwość niemal dowolnego przekształcania spółek z jednych w drugie. Spółki osobowe (takie jak jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) mogą ulec przekształceniu w spółki kapitałowe (spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Działa to również w odwrotną stronę. Warto jednak zaznaczyć, że nie możemy przekształcać spółek opisanych w kodeksie spółek handlowych (wszystkie wyżej wymienione) w spółki cywilne.

 

kalkulator

 

Podejmując decyzję o przekształceniu spółki z jednej formy w drugą, warto zasięgnąć fachowego doradztwa i sprawdzić, jakie skutki, w tym podatkowe, będzie niosło ze sobą przekształcenie. – W szczególności, w niektórych przypadkach, przykładowo, gdy przekształcamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, możemy doprowadzić do powstania znaczących obciążeń podatkowych, wiążących się z wypracowanymi w poprzednich latach zyskami.

Proces przekształcenia spółki powinien być odpowiednio przygotowany i opisany. W zależności od tego, jakiego przekształcenia dokonujemy, różne są wymagania dotyczące dokumentacji i udziału innych stron (notariusz, biegli rewidenci) w procesie.

Aby uzyskać informację o korzyściach z przekształcenia spółki zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.