Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów jest zobowiązana większość osób prowadzących działalność gospodarczą. Kto jest wyłączony z tego obowiązku? Przeczytaj nasz krótki artykuł. 

 

Księgę przychodów i rozchodów prowadzą, zasadniczo, wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółek osobowych, w tym jawnych), które nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość), jak również nie rozliczają się na podstawie przepisów o podatku zryczałtowanym ani o karcie podatkowej. Ważna jest przy tym granica przychodów 2 mln euro rocznie. Jeżeli przekroczy się tę granicę, będąc osobą fizyczną, od następnego roku konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Spółki jawne, w których wspólnikami są osoby prawne (tj. nie tylko osoby fizyczne), jak również spółki komandytowe, w każdym przypadku są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości.     

W jaki sposób prowadzi się KPiR? 

 

KPiR

KPiR prowadzona jest w formie tabeli, w której widnieją poszczególnie pozycje przychodów oraz kosztów. Osobno przy tym wykazuje się koszty wynagrodzeń oraz wartość nabytych (w celu odprzedaży) towarów. Wartości wprowadzone do tej tabeli sumuje się miesięcznie, w związku z obliczeniem zaliczki PDOF, oraz rocznie. Jako koszt można uwzględnić jedynie taki wydatek, który traktowany jest przez Ustawę PDOF jako koszt podatkowy. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów opisuje warunki i obowiązki związane z prowadzeniem KPiR. 

Jeśli jesteś w grupie osób zobowiązanych do prowadzenia KPiR, firma oferująca usługi księgowe pomoże ci w prawidłowym ich wypełnianiu.