Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Przepisy są czasem trudne do zrozumienia dla przeciętnego przedsiębiorcy, szczególnie jeśli wymagane jest ich zastosowanie w nietypowym stanie faktycznym. Jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze rozumiesz przepisy prawa podatkowego, możesz złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Jak to zrobić? 

Krajowa Informacja Skarbowa może udzielić pomocy w interpretacji przepisów podatkowych, dotyczącą zarówno zdarzeń, które już się wydarzyły, jak i zdarzeń planowanych (przyszłych). Wniosek o wydanie interpretacji może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, na przykład spółki cywilne, stowarzyszenia itd., przy czym z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić jedna lub kilka osób razem. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy przesłać do Krajowej Informacji Skarbowej (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). Można to zrobić albo poprzez wysyłkę pocztą poleconą, albo elektronicznie (jeżeli dysponuje się Profilem Zaufanym). We wniosku należy opisać szczegółowo sytuację (w takim zakresie, w jakim może to mieć znaczenia dla sprawy), przedstawić własne stanowisko i zadać pytanie. Konieczne będzie również oświadczenie, że opisywany problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w ramach takich postępowań.

 

kobieta

Jednak zanim napiszesz wniosek, skorzystaj z wyszukiwarki wydanych interpretacji lub zwróć się do doradcy podatkowego. On pomoże ci nie tylko w interpretacji przepisów, ale też w znalezieniu rozwiązania twoich problemów. 

Jak przebiega procedura? 

Organ interpretacyjny po sprawdzeniu wniosku może wezwać cię do uzupełnień, w szczególności dotyczących stanu faktycznego (lub przyszłego), na co będziesz mieć 7 dni. W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powinien wydać interpretację wskazującą, czy twoje stanowisko jest oparte na właściwej interpretacji przepisów, czy też nie. Czas oczekiwania na odpowiedź to najczęściej około 3 miesięcy. Jeżeli uważasz, że wyrażone w interpretacji stanowisko KIS jest błędne, możesz wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji.