W jaki sposób odwołać się od decyzji Urzędu Skarbowego?

Nikt nie kwestionuje tego, że podatnicy, w tym przedsiębiorcy, powinni przestrzegać przepisów podatkowych. Nie zawsze jednak są one na tyle jasne, żeby nie pozostawiały one pola do sporu. - Kiedy podatnik nie zgadza się z decyzją wydaną przez organ podatkowy, ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Wówczas powinno ono zostać rozpatrzone przez organ drugiej instancji.  Co trzeba wiedzieć, składając odpowiednie dokumenty? Jak odwołać się od decyzji?

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego

Odwołanie musi zostać złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu (decyzji). Należy je wysłać na adres podany w piśmie powiadamiającym od urzędu, tj. na adres organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Składając odwołanie od decyzji organu podatkowego, ważne jest, aby uwzględnić wszystkie istotne informacje na temat tego, dlaczego się uważa, że decyzja jest względem podatnika krzywdząca. Dotyczy to w szczególności stanu faktycznego. Warto też przytoczyć aspekty prawne i regulacje, które wspierają stanowisko danej osoby, aby zostały one wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w danej sprawie. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy. Kancelaria doradztwa podatkowego pomoże napisać odwołanie od decyzji urzędu skarbowego.

Skarga do sądu administracyjnego

 

urząd skarbowy

Jeśli podatnik nie jest zadowolony z ostatecznej decyzji organu podatkowego (tj. z tej wydanej w drugiej instancji), może on złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę należy złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji organu podatkowego. Sąd administracyjny analizuje przede wszystkim to, czy organ podatkowy właściwe zbadał materiał dowodowy oraz, czy dobrze rozumie on przepisy prawa podatkowego, w tym te dotyczące ustalania podstawy podatkowej oraz stawki podatku. Później sąd decyduje na rozprawie o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy decyzji organu podatkowego. Jeśli któraś ze stron jest niezadowolona z wyroku WSA, może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrok jest już ostateczny.