Na czym polega ulga IP Box?

Ulga Innovation Box / Patent Box, czyli w skrócie IP Box to rozwiązanie dla osób, które świadczą usługi związane z własnością intelektualną, często w branży IT. W takich przypadkach można stosować obniżoną stawkę PIT, wynoszącą 5%.

Komu należy się ulga IP Box?

Ulga IP Box jest dedykowana podatnikom, którzy otrzymują wynagrodzenie związane z prawami własności intelektualnej. Mogą to być właściciele lub współwłaściciele tych praw, ale także osoby, które je nabyły, jednakże tylko w przypadku dalszego rozwoju. Między innymi twórcy aplikacji komputerowych są uprawnieni (pod określonymi warunkami) do stosowania regulacji IP Box. Preferencyjne model opodatkowania obejmuje także patenty i prawa ochronne na wzór użytkowy. Warunkiem koniecznym jest przy tym prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej. Przykładem takiej działalności jest stworzenie programu komputerowego, pozwalającego na zmniejszenie kosztów działania przedsiębiorstwa, do którego udzielana jest następnie licencja.   

innowacja

W jaki sposób można rozliczyć ulgę IP Box?

Warto zauważyć, że nie zawsze ulga IP-Box można zostać zastosowana w odniesieniu do całości uzyskanego dochodu. W takich przypadkach mogą powstać wątpliwości, w jaki sposób należy dokonać podziału (alokacji), nie tylko przychodów, lecz także kosztów uzyskania przychodu, w tym amortyzacji oraz wynagrodzeń pracowników. Istotny jest też fakt, że ta ulga jest możliwa do wykorzystania jedynie w sytuacji, gdy podatnik prowadzi odpowiednią ewidencję kosztów i przychodów oraz ewidencję wytworzonych praw własności intelektualnej.  

Dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z usług doradcy podatkowego. Wówczas pomoże on twórcy własności intelektualnej wykazać podatek CIT lub PIT we właściwej wysokości.