Na czym polega optymalizacja podatkowa?

Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, którego nie można uniknąć. Ważne jednak, żeby wysokość zobowiązań podatkowych była adekwatna do rzeczywistych wyników finansowych osiąganych przez firmę. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą w pewnym zakresie dostosowywać sposób podejmowanych przez siebie działań, a zarazem wysokość płaconych podatków do własnych potrzeb i oczekiwań dzięki stosowaniu różnych form optymalizacji podatkowej. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie obciążeń, lecz także na kształtowanie ich ram czasowych w sposób bardziej odpowiadający interesom przedsiębiorstwa. Zobaczmy, czym jest i co umożliwia optymalizacja podatkowa.

 

Wpływ na zobowiązania podatkowe

Optymalizacja podatkowe to wpływanie na wysokość kwot płaconych podatków według obowiązujących przepisów w taki sposób, by były one na poziomie korzystnym dla przedsiębiorstwa oraz działania pozwalające na lepsze rozłożenie w czasie poszczególnych płatności. Optymalizacja podatkowa nie zawsze musi się wiązać z obniżeniem podatku, może mieć na celu wyłącznie zmianę terminu jego zapłaty, a niekiedy nawet powodować chwilowe podwyższenie wpłacanych kwot, o ile taki sposób rozliczania będzie korzystniejszy dla wyników finansowych firmy.

Działania prowadzące do wpływania na wysokość płaconych zobowiązań muszą zawsze wykorzystywać wyłącznie legalne instrumenty i dopuszczalne przez prawo możliwości. Celami optymalizacji podatkowej są bowiem nie tylko zwiększanie korzyści uzyskiwanych przez firmę, lecz także zmniejszanie ryzyka prowadzonej działalności. Chwilowe oszczędności, które w dłuższej perspektywie mogłyby spowodować konieczność płacenia wysokich kar, nie są w interesie żadnego podmiotu gospodarczego.

 

optymalizacja

 

Optymalizacja podatkowa wykorzystuje różne rodzaje działań zmniejszających obciążenia fiskalne przedsiębiorstwa. Dotyczą one np. wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, budowy odpowiedniej struktury firmy, pozwalającej na pełne wykorzystywanie możliwości najbardziej efektywnego wyliczania wysokości podatków czy też współpraca z różnymi podmiotami operującymi za granicą.

Warto pamiętać o tym, że służby skarbowe bacznie przyglądają się działaniom firm dążących do zmniejszania swoich zobowiązań podatkowych. Dlatego tego typu działania muszą zawsze być prowadzone przez specjalistów znakomicie znających obowiązujące przepisy i istniejące w ich ramach możliwości.