Kogo dotyczą ceny transferowe?

W związku z coraz większą globalizacją gospodarki, przedsiębiorstwa często prowadzą transakcje z podmiotami z innych krajów, a także w ramach grup kapitałowych. W takich przypadkach pojawia się pytanie o to, jakie ceny powinny być stosowane w transakcjach pomiędzy tymi podmiotami. Aby nieco rozwikłać tę kwestię, zachęcamy do lektury niniejszego artykułu. Omawiamy w nim m.in., czym są ceny transferowe oraz jak są kształtowane.

W jakich transakcjach obowiązują ceny transferowe?

Ceny transferowe dotyczą przede wszystkim tzw. stron powiązanych. Stronami powiązanymi są podmioty, które mają ze sobą powiązania kapitałowe, osobowe lub organizacyjne. Powiązania te mogą wynikać na przykład z udziałów w kapitale zakładowym, wspólnego zarządu czy też kontroli nad innymi podmiotami. Strony powiązane mogą być zarówno podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi.

W praktyce oznacza to, że ceny transferowe mają zastosowanie w przypadku transakcji pomiędzy spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, ale także w sytuacji, gdy dwa przedsiębiorstwa mają wspólnych udziałowców lub są kontrolowane przez te same osoby. Warto zaznaczyć, że ceny transferowe mają zastosowanie nie tylko do transakcji towarowych, ale także do świadczenia usług czy udzielania pożyczek pomiędzy stronami powiązanymi.

raporty

Dokumentacja cen transferowych – czym jest i jak powinna wyglądać?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, przedsiębiorstwa są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku przekroczenia określonych progów kwotowych. Taka dokumentacja ma na celu udokumentowanie, że transakcje pomiędzy stronami powiązanymi odbywają się na warunkach rynkowych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są porównywalne do cen, które obowiązują na rynku pomiędzy niezależnymi podmiotami.

W związku z tym dla transakcji towarowych i usługowych obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy wartość tych transakcji przekracza łącznie 2 mln zł w ciągu roku podatkowego. W przypadku transakcji finansowych, takich jak pożyczki czy gwarancje, próg kwotowy wynosi 10 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że przedsiębiorstwa mają możliwość zawarcia tzw. umowy o cenach transferowych z organami podatkowymi. Taka umowa pozwala na ustalenie z góry warunków cenowych dla przyszłych transakcji pomiędzy stronami powiązanymi, co może ograniczyć ryzyko ewentualnych kontroli i kwestionowania cen przez organy podatkowe.