Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?

W czasach, gdy przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, a kontrola ze strony organów podatkowych jest coraz bardziej rygorystyczna, warto zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu podatkowego. W poniższym artykule omówimy, czym jest on w praktyce oraz przedstawimy przykłady sytuacji, w których szczególnie warto rozważyć jego przeprowadzenie.

Czym jest audyt podatkowy?

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prowadzone przez niezależnego eksperta, mające na celu ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń, jak również zbadanie możliwości optymalizacji podatkowej. Audytorzy, mający duże doświadczenie w doradztwie podatkowym, analizują dokumentację księgową i podatkową przedsiębiorstwa, sprawdzają zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wykrywają ewentualne błędy i nieprawidłowości. Na podstawie wyników audytu przedsiębiorca otrzymuje rekomendacje dotyczące poprawy swojej sytuacji podatkowej oraz eliminacji lub zmniejszenia ryzyka związanego z ewentualnymi kontrolami ze strony organów podatkowych.

Przykłady sytuacji, w których warto przeprowadzić audyt podatkowy

audyt

Istnieje wiele sytuacji, w których warto zdecydować się na przeprowadzenie audytu podatkowego. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

  • Zmiana przepisów podatkowych

Zmiany w przepisach podatkowych mogą znacząco wpłynąć na sposób rozliczania się przedsiębiorstw z fiskusem. W takiej sytuacji warto przeprowadzić audyt podatkowy, aby upewnić się, że przedsiębiorstwo stosuje się do nowych przepisów i uniknąć ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowościami w rozliczeniach.

  • Ryzyko kontroli ze strony organów podatkowych

Jeśli przedsiębiorstwo otrzymało informację o zbliżającej się kontroli ze strony organów podatkowych, warto przeprowadzić audyt podatkowy, aby upewnić się, że rozliczenia są prawidłowe i uniknąć ewentualnych sankcji. Do momentu rozpoczęcia kontroli składanie korekt deklaracji jest możliwe.

  • Częste zmiany personelu, zwłaszcza tego odpowiedzialnego za księgowość i rozliczenia podatkowe / Częste zmiany modelu transakcji

W takim przypadku także jest warto przeprowadzić audyt podatkowy - aby ocenić wpływ tych zmian na rozliczenia podatkowe i ryzyko popełnienia w nich błędów.

  • Zmiana struktury własnościowej

W przypadku zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa, na przykład w wyniku fuzji lub przejęcia, także warto przeprowadzić audyt podatkowy, aby ocenić wpływ tych zmian na sytuację podatkową oraz zidentyfikować ewentualne korzyści podatkowe wynikające z takiej operacji. Zazwyczaj takie badanie („due diligence”) odbywa się na zlecenie potencjalnego nabywcy udziałów w spółce.