JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej może wpłynąć na obowiązki podatników w zakresie składania różnego rodzaju deklaracji i sprawozdań. Wśród nich znajduje się przede wszystkim JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny. Czy jednak podatnicy mają możliwość uniknięcia tego obowiązku w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności?

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT?

Zgodnie z art. 99 ustawy o VAT, podatnicy zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji VAT z zakupu i sprzedaży nie są zobowiązani do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK-V7M, JPK-V7K) za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie działalności dotyczy. Oznacza to, że właśnie w tych przypadkach możliwe jest uniknięcie tej formalności (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 99 ust. 7b ww. ustawy).

Wyjątki od obowiązku przesyłania JPK_VAT

Jednakże, jak wspomniano wcześniej, istnieją pewne wyjątki od tego przepisu, które powinny być znane przez wszystkich prowadzących księgowość dla swoich klientów. Przykładem tego są sytuacje, gdy podatnik dokonał czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Może to dotyczyć m.in. sprzedaży środka trwałego.

dokonywanie zapisów

Konsultacja z doradcą podatkowym przed zajęciem decyzji

Mimo że prawo przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku przesyłania JPK_VAT dla podatników, którzy dokonują zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie we wszystkich przypadkach jest jasne, jak należy ten przepis stosować . Z związku z tym warto skorzystać z fachowej pomocy naszej Kancelarii, która zapewnia kompleksowe doradztwo podatkowe w Warszawie. Naszym Klientom zapewniamy precyzyjne i rzetelne i informacje na temat konkretnego przypadku.

Przesyłanie JPK_VAT w przypadkach zawieszenia działalności a prawo do odliczenia VAT naliczonego

Warto mieć na uwadze, że od przesłania pliku JPK uzależnione jest prawo od odliczenia VAT naliczonego. W wielu sytuacjach więc przesłanie takiego pliku może okazać się korzystne dla podatnika.
Po 6 miesiącach zawieszenia działalności gospodarczej podatnik może zostać wykreślony przez urząd skarbowy z listy zarejestrowanych podatników VAT.