Jak wygląda audyt podatkowy?

Złożoność przepisów sprawia, że zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, zmagają się z trudnościami w prawidłowym rozliczeniu swoich zobowiązań podatkowych. W takiej sytuacji nieocenionym narzędziem może okazać się audyt podatkowy, który pomoże uniknąć błędów i potencjalnych konsekwencji. Ale czym dokładnie jest i na czym polega jego wykonanie? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć to zagadnienie.

Po co wykonuje się audyt podatkowy?

Audyt podatkowy ma na celu sprawdzenie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi wszelkich rozliczeń oraz dokumentacji prowadzonej przez podatnika. Wykonanie audytu daje możliwość identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości, które mogą prowadzić do nadpłat czy zaległości podatkowych, a także do innych naruszeń przepisów prawa podatkowego. Wykonywany przez nas w Warszawie audyt podatkowy pozwala również na wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz na wdrożenie działań naprawczych i optymalizacyjnych, które pozwolą uniknąć problemów z urzędem skarbowym.

Na czym polega wykonanie audytu podatkowego?

audyt podatkowy

Wykonanie audytu podatkowego to proces wieloetapowy, który obejmuje zarówno analizę dokumentacji podatkowej, jak i weryfikację działań podejmowanych przez podatnika. W pierwszej kolejności audytorzy dokonują szczegółowej analizy dokumentów księgowych oraz deklaracji podatkowych, aby ocenić ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Sprawdzane są także procedury stosowane przez podatnika w zakresie rozliczeń podatkowych.

Jednym z ważniejszych aspektów audytu podatkowego jest również analiza umów oraz transakcji zawieranych przez podatnika. Audytorzy zwracają szczególną uwagę na wszelkie niejasności czy braki w dokumentacji, które mogą świadczyć o poważnych problemach, w tym o istnieniu ryzyka wynikającego z „pustych faktur”. Ponadto audytorzy mogą przeprowadzić wywiady z pracownikami działu księgowości oraz kierownictwem firmy, aby poznać sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego podejście do kwestii podatkowych. Na tej podstawie są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz zaproponować odpowiednie działania naprawcze.