Jak przygotować się do sporu podatkowego?

Odpowiednie przygotowanie się do sporu podatkowego jest kluczowe, by dowieść swoich racji i zwiększyć szansę na efektywną obronę w ramach postępowania podatkowego. Warto wykonać wówczas kilka czynności, które powinny zapewnić podatnikowi poczucie, że przystępuje do rozwiązania sporu właściwie przygotowany.

Co warto zrobić przed próbą rozstrzygnięcia sporu podatkowego?

Kiedy dochodzi do sporu podatkowego, przed próbą jego rozstrzygnięcia warto dokładnie przeanalizować szczegóły sprawy i zgromadzić mocne argumenty przemawiające za zasadnością prezentowanej postawy. Bardzo ważne jest to, by poważnie podejść do problemu i upewnić się, czy kierowanie wobec organu podatkowego zarzutów jest rzeczywiście słuszne.

 

spotkanie z prawnikiem

Ponadto należy przygotować plan działania. Podczas sporu podatkowego niezbędne okaże się skoordynowanie składania wyjaśnień i przedstawiania dowodów. Niezwykle istotne stanie się również monitorowanie przebiegu poszczególnych etapów postępowania. Właśnie dlatego duże znaczenie ma skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego, który podejmie się nadzorowania następstw przebiegu i będzie reprezentował swojego klienta przed organem podatkowym.

Reprezentacja klientów w sporach z organami podatkowymi

Dzięki zdobytej dotychczas wiedzy i doświadczeniu, które stale pogłębiamy, jako przedstawiciele kancelarii podatkowej naszym klientom możemy zaoferować szeroki zakres usług. W naszej ofercie znaleźć można nie tylko bieżące doradztwo podatkowe, a także planowanie i optymalizację podatkową czy pomoc w sporządzaniu odwołań od decyzji urzędu skarbowego, ale i realizację wielu innych zadań, w tym audyty podatkowe, których celem jest rozpoznanie ryzyka podatkowego, zanim rozpocznie się kontrola lub postępowanie. Do naszych obowiązków zawodowych należy również reprezentacja klientów w sporach z organami podatkowymi, co oznacza w praktyce udzielenie pełnomocnictwa do wszelkich działań w ramach postępowania.