Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej? 

Większość z podatników nie ma świadomości tego, że decyzje podatkowe podejmowane przez Urząd Skarbowy nie są ostateczne. Jeżeli docierają do nas decyzje podjęte w postępowaniu podatkowym, najczęściej spolegliwie się z nimi zgadzamy, bojąc się konsekwencji zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami każdy podatnik ma prawo odwołać się od krzywdzącej lub niezgodnej z prawem decyzji. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu, jak powinno się pisać odwołania od decyzji podatkowych i kiedy można to robić!

 

Kiedy można odwołać się od decyzji podatkowej?

Podatnik ma prawo odwołać się od decyzji podatkowej, jeżeli uważa, że jest ona krzywdząca lub niezgodna z obowiązującym prawem. Na wniesienie takiego odwołania mamy 14 dni od daty doręczenia owej decyzji. Jeśli nie zdążymy w tym terminie złożyć odwołania, sprawa nie jest stracona – mamy bowiem możliwość wnioskowania o przywrócenie terminu. Żeby móc to zrobić, należy udowodnić, że nie zdążyliśmy z poprzednim odwołaniem z przyczyn niezależnych od nas. 

Co powinno znajdować się w odwołaniu od decyzji podatkowej?

 

pisanie

 

Aby odwołanie mogło być rozpatrywane przez Urząd Skarbowy, musi być poprawnie napisane. Jeżeli nie mamy doświadczenia i wiedzy niezbędnej do napisania takiego dokumentu, możemy zgłosić się po pomoc do naszej kancelarii doradztwa podatkowego. Nasi pracownicy pomagają sporządzać tego typu odwołania, mogą także być pełnomocnikami klientów w sprawach, które są rozstrzygane przed sądem administracyjnym lub  w sporach z organami podatkowymi. 

Odwołanie od decyzji podatkowej musi być przede wszystkim zaadresowane do odpowiedniej osoby, powinien to być przedstawiciel organu podatkowego wyższego stopnia, czyli: dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, dyrektor izby skarbowej lub celnej albo samorządowe kolegium odwoławcze. Adresata wybieramy w zależności od tego, kto wydał krzywdzącą decyzję podatkową. Niezwykle istotne jest, aby każde odwołanie od decyzji podatkowej zawierało: oznaczenie organu odwoławczego, do którego kierujemy pismo, oznaczenie organu podatkowego, który wydał krzywdzącą nas decyzję, dane odwołującego (imię, nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej NIP, nazwę firmy oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności), przedstawienie swoich zarzutów wobec decyzji, określenie istoty i zakresu swojego żądania oraz odręczny podpis. Niezbędne jest również przedstawienie i wskazanie dowodów, które uzasadniają nasze żądanie. 

Zarzuty przeciwko decyzji muszą być dokładnie opisane. Konieczne jest wymienienie wszelkich naruszeń przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania. Najważniejsze jest precyzyjne określenie zakresu swojego żądania, które jest przedmiotem odwołania. Może to być uchylenie lub zmiana decyzji podatkowej albo też ponowne rozpatrzenie sprawy. Pomoc specjalisty zajmującego się doradztwem podatkowym jest niezwykle cenna, ponieważ zna on przepisy prawa materialnego oraz postępowania. Dzięki skorzystaniu z jego usług będziemy mieć pewność, że odwołanie jest dobrze sformułowane i zawiera wszystkie niezbędne informacje. To niezwykle istotne, ponieważ niedopełnienie formalnych wymogów dotyczących odwołania od decyzji podatkowej może spowodować, że nie zostanie ono rozpatrzone.