Dlaczego warto przeprowadzać audyty podatkowe?

Audyt podatkowy to, innymi słowy, ocena ryzyka podatkowego, występującego u przedsiębiorcy.  Zazwyczaj opiera się ona na analizie dokumentacji z danego okresu rozliczeniowego (lat podatkowych). Jakie korzyści płyną z regularnego przeprowadzania audytów, dowiesz się z poniższego tekstu.

 

Polskie prawo podatkowe jest dość skomplikowane, a pomyłki w rozliczeniach mogą zdarzyć się nawet najlepszym ekonomistom. Dlatego warto jeszcze raz całą dokumentację oddać w ręce profesjonalistów. Wykrycie błędów oraz innego rodzaju problemów w trakcie audytu podatkowego pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji, które często polegają nie tylko na zapłacie odsetek od zaległości podatkowych, lecz także różnych sankcji (w tym, dodatkowego zobowiązania VAT). To główny powód, dla którego przedsiębiorstwa decydują się regularne przeprowadzanie takich audytów. Nie jest to jednak jedyna korzyść płynąca z takiego podejścia. Dodatkowo umożliwia ono dokonanie optymalizacji obciążeń podatkowych, co dla prawie każdego przedsiębiorcy oznacza ich zmniejszenie oraz większy zysk realny.

Wyciąganie wniosków ze znalezionych błędów pozwala także na wprowadzenie zmian w sposobach rozliczania podatków w firmie tak, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Kolejną korzyścią regularnie przeprowadzanych audytów podatkowych jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (nie tylko samego przedsiębiorcy i członków zarządu spółek, lecz także pracowników). Przedsiębiorca, który przeprowadza regularnie audyty, może spać spokojnie, nie martwiąc się o ewentualne spory z urzędem skarbowym.

Na czym polega przeprowadzenie audytu?

audyt

Audyt musi być przeprowadzony przez niezależnych specjalistów, niezwiązanych z firmą. Konieczne jest udostępnienie mu pełnej dokumentacji źródłowej podatkowo-finansowej. Po podpisaniu umowy specjaliści analizują dokumenty (najczęściej u klienta), a swoją pracę kończą przekazaniem raportu z audytu, w którym zawarty jest opis stwierdzonych problemów podatkowych, ocena ryzyka podatkowego, a także zalecane rozwiązania oraz rekomendacje co do działań naprawczych. Jego zawartość objęta jest zawsze tajemnicą i omawiana jest tylko na prywatnych spotkaniach.