Czym zajmuje się doradca podatkowy?

W czasach, gdy system podatkowy staje się ekstremalnie skomplikowany, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług specjalistów, aby uniknąć błędów, a zarazem zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. Chodzi tu zwłaszcza o pomoc ze strony doradców podatkowych. Kim więc jest doradca podatkowy? Jakie usługi oferuje i kiedy warto rozważyć skorzystanie z nich? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Charakterystyka zawodu doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie prawa podatkowego. Jego głównym zadaniem jest udzielanie porad i wsparcia klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w sprawach związanych z ich obowiązkami podatkowymi. Doradca podatkowy w Warszawie może reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym także w związku ze sporami podatkowymi (kontrolami).

Zawód doradcy podatkowego wymaga posiadania gruntownej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, ekonomii, finansów oraz rachunkowości. Doradcy podatkowi muszą również mieć umiejętności analityczne, komunikacyjne i negocjacyjne, aby skutecznie radzić sobie w dynamicznym środowisku pracy. W Polsce, aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego, należy m.in. posiadać wyższe wykształcenie oraz zdać egzamin obejmujący szeroki zakres kwestii podatkowych.

doradca podatkowy

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Skorzystanie z usług doradcy podatkowego może okazać się niezbędne w wielu sytuacjach. Przede wszystkim warto rozważyć taką współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Doradca podatkowy pomoże wtedy w prawidłowym rozliczeniu podatków, zoptymalizuje obciążenia oraz wskaże możliwości osiągnięcia oszczędności, w szczególności w związku z rozliczeniami PDOP/PDOF. Warto również skorzystać z usług doradcy podatkowego, gdy ma się do czynienia z trudnymi sprawami podatkowymi, takimi jak kontrola podatkowa, spór z organami podatkowymi czy też konieczność odwołania się od decyzji podatkowej. Profesjonalista pomoże w przygotowaniu odpowiedniej argumentacji oraz pism (odwołań, skarg lub zażaleń), a także będzie reprezentował interesy podatnika w trakcie sporu (jeżeli będzie to konieczne – aż do rozpoznania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny).

Usługi doradcy podatkowego mogą okazać się również przydatne dla osób prywatnych, które mają problemy z interpretacją przepisów podatkowych, np. w przypadku wynagrodzeń otrzymanych z zagranicy, sprzedaży nieruchomości czy też spadków oraz darowizn. Doradca podatkowy pomoże wówczas w prawidłowym zrozumieniu i zastosowaniu przepisów, co powinno pozwolić na uniknięcie negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnych błędów.