Czym zajmują się doradcy podatkowi?

Podstawowym zadaniem doradcy podatkowego jest świadczenie szerokiej oferty porad w sprawach podatkowych różnego rodzaju podmiotom, począwszy od osób indywidualnych, poprzez zarządy dużych firm czy młodych przedsiębiorców. Zajmują się oni także udzielaniem wyjaśnień i porad związanych z prawem celnym czy z funduszami Unii Europejskiej. Doradcy podatkowi niejednokrotnie pomagają także różnym podmiotom w wypełnianiu zeznań podatkowych. Często ich obowiązkiem jest również prowadzenie ksiąg podatkowych oraz reprezentowanie swoich klientów przed organami kontroli skarbowej. 

Działalność doradców podatkowych na rzecz firm

Doradcy podatkowi niejednokrotnie są zatrudniani przez przedsiębiorców, którym zależy przede wszystkim na maksymalizacji zysków. Będą więc oni dążyć do osiągnięcia optymalizacji podatkowej i takiego prowadzenia swoich działań i inwestycji, które pozwoli im, przy stosowaniu się do zasad prawa, uniknąć uiszczania dodatkowych i niekorzystnych opłat. Coraz częściej firmy decydują się na usługi doradcy podatkowego, który zajmuje się audytem z prowadzenia księgowości i rozliczaniem się  z instytucjami skarbowymi. Dzieje się to zazwyczaj wtedy, gdy zmienia się zarząd firmy, co wymaga sporządzenia odpowiedniego sprawozdania z jej dotychczasowej działalności. 

 

doradca

Kompetencje wymagane u doradcy podatkowego 

Doradca podatkowy musi posiadać szczegółową orientację związaną ze zmianami w wysokościach podatków, co wymaga ciągłego dokształcania się i śledzenia ustaw. Często są to osoby z wykształceniem prawniczym lub administracyjnym. Ma on także obowiązek przechowywania przez okres 5 lat dokumentów związanych z działalnością podmiotów, którym udzielał porad oraz zachowania tajemnicy dotyczącej ich pracy. Jest to zawód, który musi być wykonywany przez osoby uczciwe, sumienne oraz takie, które mają potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia się. Jest to także zawód, który wymaga etycznego podejścia zarówno wobec interesów klienta, jak i poszanowania prawa.