Czym jest ma mały i duży ZUS?

Zgodnie z prawem każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi odprowadzać składki ZUS lub/i NFZ. Aby ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu, wprowadzony został tzw. mały ZUS oraz mały ZUS plus, które obniżają koszty miesięcznej składki. Można korzystać też z tzw. ulgi na start. Jednak tego rodzaju ulgi obowiązują jedynie wtedy, jeśli spełnia się określone kryteria. Jakie? Jak można skorzystać z preferencji?

Czym jest „ulga na start”?

Zakładając nową działalność, można liczyć na ulgę w wysokości składki, która jest nazywana „ulgą na start”. Obowiązuje ona przez 6 miesięcy, przy czym jeżeli rozpoczyna się działalność już trakcie miesiąca, okres ten liczymy od miesiąca następnego.  W tym czasie właściciel firmy zostaje zwolniony z dokonywania wpłat na Fundusz Pracy oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak uiszczać składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ). Po upływie tego czasu przedsiębiorca jest zobligowany płacić składki w zwykłej wysokości (w tym wypadku składkę oblicza się na podstawie 60% wysokości prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego). Jeżeli jednak spełnia się określone warunki (w tym, jeżeli nie prowadziło się działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat), przez kolejne 24 miesiące można uiszczać składki ZUS według zasad preferencyjnych. Wówczas podstawą naliczenia składek ZUS jest 30% wynagrodzenia minimalnego.   

banknoty i monety

Należy pamiętać, że składki należy uiszczać do 20 dnia następnego miesiąca (spółki i inne osoby prawne – do 15.). W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do wysokości składki ZUS dobrze skorzystać z fachowej pomocy. Doradca podatkowy odpowie na wszelkie pytania. W Warszawie warto nawiązać kontakt z kancelarią Jacka Pukaluka.

Kto może skorzystać z małego ZUS-U?

Z niższych składek nie mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność w okresie ostatnich 60 miesięcy w momencie założenia nowej firmy. Ponadto ulga nie dotyczy przedsiębiorców wykonujących dla wcześniejszego pracodawcy podobne usługi do tych realizowanych na etacie. Należy dodać, że nie przekraczając w poprzednim roku kalendarzowym kwoty 120 tysięcy można zarejestrować się w ZUS i odprowadzać składki nazywane małym ZUS-em plus.