Co warto wiedzieć o optymalizacji podatkowej?

Wielu przedsiębiorców stara się odnaleźć sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych, ale jednak w taki sposób, aby nie wykroczyć poza obowiązujące przepisy. Sposobem na obniżenie podatków jest optymalizacja podatkowa, która, w oparciu o znajomość przedsiębiorstwa i o wiedzę na temat prawa podatkowego, pomaga legalnie poprawić wynik finansowy – bez wzrostu ryzyka podatkowego po stronie podatnika. Wydaje się to nieco kontrowersyjne, ale przyjrzyjmy się dokładnie, czym właściwie jest ten termin i jak można optymalizować podatki we własnej firmie. 

Jakie są cele optymalizacji podatkowej?

Nie ma określonej z góry definicji optymalizacji podatkowej, jednak można ją wyjaśnić, jako prowadzenie określonych czynności, aby zgodnie z prawem uniknąć obciążeń podatkowych lub je znacząco zminimalizować. Jak możemy się domyślić, działania te mają celu polepszenie wyniku przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniego doradcy podatkowego, które pomoże odkryć właściwą drogę, aby osiągnąć ten cel. 

Optymalizacja podatkowa

Co zaliczamy do działań w ramach optymalizacji podatkowej?

Możemy stosować optymalizację na wielu płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa. Między innymi chodzi tu o dostosowanie formy opodatkowania danej firmy, korzystania z właściwych zwolnień podatkowych, zmiana formy prowadzenia działalności (jednoosobowa działalność gospodarcza czy może spółka?), czy też opłacania podatków miesięcznie lub w okresach kwartalnych, aby można było lepiej panować nad płynnością finansową. Pomocne jest często także amortyzowanie aktywów trwałych, obejmujących nie tylko środki trwałe, lecz także niektóre wartości niematerialne lub prawne.  

O czym warto pamiętać korzystając z optymalizacji podatkowej?

Koniecznie pamiętajmy, że optymalizacja podatkowa nie jest uchylaniem się od płacenia podatków. Unikanie opodatkowania może wywołać odpowiedzialność karną skarbową, dlatego profesjonalny doradca podatkowy nigdy nie zaleca takich działań.