Co to jest amortyzacja podatkowa?

Wiele jest kosztów, mogących stanowić koszty uzyskania przychodu. Jednym z nich jest amortyzacja podatkowa, która – jako amortyzacja środków trwałych - związana ze stopniowym zużywaniem się środka trwałego. Takich odpisów dokonuje się już od pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym środek trwały wprowadzony został do użytkowania. Istnieją trzy sytuacje, w których należy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacji, czyli: sprzedaż bądź zbycie środka trwałego w inny sposób, zrównanie się jego wartości początkowej z wartością odpisów amortyzacyjnych albo likwidacja lub wycofanie z ewidencji środków trwałych.

 

Metody amortyzacji podatkowej

Wyróżnić możemy trzy metody amortyzacji podatkowej, o których jest mowa w art. 22i - 22k ustawy o PIT. Są to:

  • amortyzacja liniowa – stosowana jest, zasadniczo, do wszystkich rodzajów środków trwałych. W jej przypadku odpisy dokonywane są na podstawie rocznej stawki amortyzacyjnej (określa się ją na podstawie wykazu stawek amortyzacyjnych, który widnieje w ustawie o PIT w załączniku numer 1),
  • amortyzacja degresywna – w jej przypadku poszczególne środki trwałe amortyzowane są przy wykorzystaniu stawek procentowych, które publikowane są w Wykazie, podwyższonym współczynnikiem nie wyższym niż 2.0. Co ważne, w pierwszym roku liczona jest ona od wartości brutto środka trwałego, a w kolejnych latach od wartości netto (która ustalana zostaje na początku każdego roku),
  • amortyzacja indywidualna – tę metodę stosuje się zgodnie z art. 22j ustawy o PIT dla używanych lub ulepszonych środków trwałych. Dotyczy to środków, które zostały wprowadzone do ewidencji po raz pierwszy.

 

amortyzacja

Amortyzacja przyspieszona

Czasami zdarzają się sytuacje, w których środki trwałe wykorzystywane są w sposób wyjątkowy. Mowa tutaj o sytuacji, w której narażone są na szybsze zużycie. W takiej sytuacji mamy do czynienia z amortyzacją przyspieszoną. Według jej zasad należy pomnożyć podstawową stawkę amortyzacji przez współczynnik odpowiedni dla danego środka rodzaju trwałego, który wynosić może 1,2, 1,4 lub 2,0.

Temat amortyzacji podatkowej jest niezwykle szeroki, dlatego warto zasięgnąć porady w kancelarii doradztwa podatkowego. Specjaliści w naszej kancelarii chętnie pomogą nie tylko w zakresie doradztwa podatkowego, ale również zeznań rocznych PIT czy usług księgowych. Sprawy naszych Klientów rozpatrujemy indywidualnie, więc możecie być Państwo pewni jakości naszych usług.