5 cech dobrego doradcy podatkowego

Doradca podatkowy to profesja, do której wykonywania nie wystarczy zdobycie doskonałego wykształcenia, choć z pewnością ma ono niemałe znaczenie. Istnieje również kilka cech charakterologicznych, które powinna posiadać osoba, która decyduje się na wykonywanie tego zawodu. W poniższym tekście skoncentrujemy się na 5 istotnych wyznacznikach, które są konieczne dla wymienionego zawodu, co oczywiście nie stanowi wyczerpującego zbioru pożądanych kompetencji idealnego doradcy podatkowego

 

Bezustanna potrzeba rozwoju

Wykonywanie tego zawodu wiążę się z bezustanną koniecznością kształcenia się. Wynika to przede wszystkim ze zmian, którym podlega prawo podatkowe oraz z powstawaniem nowych interpretacji przepisów. Doradca podatkowy musi zatem posiadać świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy. Inną ważną cechą jest odpowiedzialność za powierzone zadania. Rola doradcy często wiąże się reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi i sądami. Doradca musi mieć świadomość tego, że jego wiedza oraz postawa mają wpływ na wizerunek tych klientów.  

 

wyliczenia

Dokładność oraz skrupulatność

W związku z tym, że doradca podatkowy często jest odpowiedzialny za sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych (podatkowych), musi być on osobą skrupulatną i dokładną. Również dlatego, że jest prawnie zobowiązany, by przez 5 lat zachować wszystkie potwierdzenia związane ze sprawami, które prowadzi, musi być on osobą, potrafiącą utrzymywać porządek. 

Poszanowanie prawa oraz interesów klienta

Chcemy, aby osoba, w której ręce powierzamy sprawy związane ze swoimi finansami, była wobec nas lojalna. Będziemy poszukiwać zatem  doradcy podatkowego, który będzie przestrzegał norm etycznych i nie przekaże osobom niepowołanym naszych danych. Uczciwość wiąże się także z przestrzeganiem prawa i działaniami, które nie są sprzeczne z interesem Państwa. Piątą cechą istotną, choć nieczęsto spotykaną u prawników i administratywistów jest kreatywność. Jest to cecha, która pomaga wypracować korzystny dla klienta konsensus. Przydaje się także pewna doza wytrwałości – niezbędna, gdy należy dążyć do pogodzenia ze sobą sprzecznych nieraz racji i przekonania klienta oraz jego kontrahentów do zaakceptowania najlepszego rozwiązania.