koncepcja technologiczna

Prosta spółka akcyjna

Od 1.7.2021 r. istnieje nowy typ spółki - prosta spółka akcyjna. Został on zaprojektowany przede wszystkim z myślą o startupach, tj. spółkach działających w warunkach szczególnie dużego ryzyka gospodarczego. Prosta spółka akcyjna oferuje elastyczną strukturę kapitałową, opierającą się na kapitale akcyjnym, wynoszącym co najmniej 1 zł i którego wysokość nie jest określana w umowie spółki. Akcjom nie została przypisana wartość nominalna. Proste spółki akcyjne podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) według stawki 9% (tzw. mali podatnicy) lub 19%.