spięte dokumenty

Polski ład

W świetle ogłoszonego 8 września (poprawionego) projektu nowelizacji ustaw podatkowych, znanego jako „polski ład”, składka NFZ ma być obliczana według stawki 4,9%. Nie podlegałaby ona, nawet w części, odliczeniu od podatku dochodowego (PIT). Oznacza to, że realne obciążenie przedsiębiorców, podlegających opodatkowaniu liniowemu, wzrosłoby do 23,9%.