JPK od lipca 2021

Nowe zasady dotyczące JPK, znajdują zastosowanie począwszy od rozliczeń VAT za 07/2021. Najistotniejsze zmiany obejmują następujące kwestie:

  • Nie stosuje się oznaczenia „MPP”, odnoszącego się do mechanizmu podzielonej płatności, ani po stronie sprzedaży, ani po stronie zakupów.
  • Paragony fiskalne spełniające kryteria dot. faktur uproszczonych wykazywane są zbiorczo (razem ze sprzedażą ewidencjonowaną poprzez kasy rejestrujące).
  • Zmodyfikowano zakres stosowania kodu GTU 12 w odniesieniu m.in. do usług doradczych (wyłącznie do tych wskazanych według kodów PKWiU) oraz włączono do tej grupy usługi badania sprawozdań finansowych.
    Uwaga:

MF zapowiada, że od 1.1.2022 zmieni się wzór dokumentu JPK. Należy spodziewać się wówczas dalszych zmian w zakresie raportowania.

 

dokumenty na stole