Jak uzyskać zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą?

kalkulatorWielu przedsiębiorcom zdarza się dokonywać zakupów poza granicami Polski. Mowa tutaj nie tylko o kupnie towarów, ale również tankowaniu pojazdów czy opłacaniu przejazdów autostradą. W takich sytuacjach właściciele firm często mają wątpliwości dotyczące zwrotu podatku VAT. Okazuje się, że przedsiębiorcy, którzy są podatnikami i ponieśli koszty w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej, mogą odzyskać zapłacony podatek VAT. W jaki sposób można to zrobić i kto ma do tego prawo?

 

Kto może się ubiegać o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą?

Nie każdy przedsiębiorca może się ubiegać o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą. Taką możliwość mają czynni podatnicy podatku VAT. Ponadto przedsiębiorca nie powinien mieć stałej siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju Unii Europejskiej, w którym nabył towar. O zwrot może się ubiegać również właściciel firmy, która nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT i nie korzysta z podmiotowego zwolnienia VAT. Obroty z prowadzonej działalności powinny przekraczać 200000 złotych rocznie.

Zakup, który został dokonany na terenie Unii Europejskiej, musi być udokumentowany fakturą albo dokumentem celnym. Wyróżnić możemy kilka przypadków, w których można się starać o zwrot podatku VAT. Taka możliwość istnieje w przypadku kosztów podróży i zakwaterowania, kosztów usług restauracyjnych i żywności, czy wynajmu środków transportu, opłat drogowych i nabycia paliwa. O zwrot podatku można się ubiegać również za opłaty za wstęp na wystawy i targi oraz wydatki na artykuły rozrywkowe czy luksusowe.

 

Wniosek o zwrot podatku

Starając się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego, ponieważ dzięki temu przedsiębiorca będzie miał pewność, że wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek należy złożyć elektronicznie w kraju, w którym właściciel firmy ma stałą siedzibę. Należy to zrobić przez stronę danej administracji skarbowej albo skorzystać z usług eksperta podatkowego. Istotne jest dopilnowanie odpowiednich terminów. Jeżeli firma, w której dokonany został zakup, znajduje się na terenie Unii Europejskiej, to należy to zrobić najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Jeśli natomiast do zakupu doszło poza terytorium Unii Europejskiej, to należy to zrobić do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Należy również pamiętać, że aby starać się o zwrot, muszą zostać osiągnięte minimalne kwoty. Jeżeli wniosek dotyczy jednego roku kalendarzowego, jest to 50 euro, natomiast limit dolny 400 euro dotyczy okresu od trzech miesięcy do roku.