Archiwa tagu: ustawy

Nowelizacja Ustawy PDOP (1.01.2013) – umorzenie akcji oraz udziałów

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji Ustawy PDOP przewiduje, że wydanie rzeczy (w tym, nieruchomości)
jako wynagrodzenia związanego z umorzeniem akcji lub udziałów ma być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Jeszcze w roku 2012 takie wydania nie podlegają opodatkowaniu (po stronie spółki, w której akcje / udziały są umarzane).