Archiwa tagu: podatki

Nowelizacja Ustawy PDOP (1.01.2013) – spółka komandytowo-akcyjna

Według projektu nowelizacji Ustawy PDOP, spółka komandytowo-akcyjna ma podlegać (od 1.01.2013) opodatkowaniu PDOP. Jeszcze w roku 2012 jest ona traktowana jako spółka transparentna podatkowo. W połączeniu z uchwałą NSA z dn. 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), umożliwia to tworzenie struktur mininalizujących opodatkowanie po stronie akcjonariuszy takich spółek. Wszyscy ci, którzy w najbliższej przyszłości planują zbycie znaczących aktywów, powinni wziąć pod uwagę ww. plany.

Spółka komandytowo-akcyjna w roku 2013

Ministerstwu Finansów nie udało się doprowadzić do nowelizacji ustaw podatkowych. – W roku 2013 spółka komandytowo-akcyjna nadal może być wykorzystywana do minimalizacji obciążeń podatkowych (z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka).