Archiwa tagu: podatek VAT

Gminy jako podatnicy VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24.06.2013 r., I FPS 1/13, potwierdził, że jedynie gminy (a nie jej jednostki budżetowe) są podatnikami VAT. – Kryterium stanowi samodzielność tych jednostek.

Okazjonalne przewozy pasażerskie – VAT

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że Polska naruszyła przepisy Dyrektywy UE 2006/112/WE, wprowadzając tzw. podatek zryczałtowany VAT dla przewoźników spoza Polski z tytułu okazjonalnych drogowych przewozów pasażerskich (sprawa C-311/09). W związku z powyższym wyrokiem Minister Finansów wydał w dniu 21 czerwca 2010 r. interpretację ogólną de facto zmieniającą dotychczasowe przepisy. Obecnie, podmioty zagraniczne, świadczące na terytorium Polski usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi w innych państwach członkowskich UE, są zobowiązane do stosowania ogólnych zasad opodatkowania z tytułu świadczenia przedmiotowych usług na terytorium Polski. Podmioty te są zobowiązane do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy VAT oraz do składania deklaracji podatkowych, w których ten podatek zostanie wykazany (uwzględniając pokonane odległości w kilometrach).