Doradztwo podatkowe

Nasza kancelaria zajmuje się obsługą księgową firm, w połączeniu z usługami doradztwa podatkowego. Oznacza to, że obok prowadzenia rachunkowości Klientów, wykonujemy szereg czynności, które mają na celu optymalizację ich rozliczeń podatkowych. Osoby korzystające z naszych usług mogą liczyć nie tylko na porządek w dokumentach księgowych, ale też na weryfikację rozwiązań związanych z przyjętą formą rozliczeń z fiskusem. Koncentrujemy się przy tym nie tylko na transakcjach krajowych, lecz także na tych prowadzonych „ponad granicami”.

Usługi, które świadczymy, znacznie wykraczają poza standard oferowany przez większość biur księgowych w Warszawie. Zapewnimy bieżące doradztwo podatkowe, planowanie i optymalizację podatkową, przeprowadzimy audyt podatkowy, a także podejmujemy się reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi. Pomagamy sporządzać odwołania od decyzji urzędu skarbowego, jak również działamy jako pełnomocnicy w sprawach rozstrzyganych przed sądem administracyjnym (WSA, NSA).

 

Doradztwo podatkowe dopasowane do potrzeb Klienta

Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do powierzonej sprawy oraz zachowanie standardów, które oczekiwane są od profesjonalistów. Dzięki rozległej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązania dla przedsiębiorców z niemal każdej branży.
Oferujemy doradztwo podatkowe w zakresie:
• podatków dochodowych (PDOP, PDOF), w tym podatku u źródła oraz cen transferowych,
• VAT,
• akcyzy,
• podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
• podatku od spadków i darowizn,
• podatku od nieruchomości.
Konsultujemy projekty zawieranych przez Klientów umów, mając na uwadze wszystkie ww. podatki. Pomagamy w uzyskiwaniu wiążących interpretacji przepisów i sporządzamy wnioski do urzędów w taki sposób, aby zmaksymalizować szansę uzyskania pozytywnej odpowiedzi.

Wspieramy także codzienną pracę działów księgowości przez tzw. pełzający audyt danych, służących do sporządzenia deklaracji podatkowych. Dzięki temu Klienci mogą zminimalizować ryzyko popełnienia błędu w ich rozliczeniach podatkowych. Prowadzimy również szkolenia z księgowości w firmach, które chcą poprawić jakość funkcjonowania swojego działu księgowego.

Jedną z udostępnianych przez nas usług jest tzw. gorąca linia. Poprzez nią nasi Klienci mają możliwość nielimitowanego kontaktu z doradcą podatkowym, dostępnym pod numerem telefonu komórkowego. Wynagrodzenie ustalamy w formie miesięcznego ryczałtu.

2. Planowanie i optymalizacja podatkowa

Tworzymy efektywne podatkowo i ekonomicznie struktury działalności. Dotyczy to także rozwiązań „ponad granicami”, w tym opierających się o jurysdykcję cypryjską, bułgarską lub węgierską. Takie rozwiązania powinny także zapewniać maksimum bezpieczeństwa, zachowując zgodność m.in. z przepisami o schematach podatkowych i ich raportowaniu (MDR). W tym celu również na bieżąco śledzimy praktykę i orzecznictwo, odnoszące się do tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Sięgamy także do tych rozwiązań, które są rzadziej spotykane, jeżeli tylko realizują one cele zakładane przez Klienta.

Poprzez planowanie i optymalizację podatkową staramy się wesprzeć dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Dzięki obniżeniu obciążeń podatkowych nasi Klienci zyskują lepsze wyniki finansowe i dodatkowe fundusze. Doskonała znajomość prawa podatkowego różnych krajów pozwala dobrać nam instrumenty optymalizacji odpowiednie dla małych, średnich czy dużych firm rozliczających się w Polsce i poza jej granicami. Pomagamy wybrać optymalną metodę amortyzacji, okres rozliczeniowy, rok podatkowy, sposób wypłacania zaliczek oraz podpowiadamy, jakie działania upoważniają do ulg podatkowych.

3. Kontrole i postępowania podatkowe

Pomagamy Klientom podczas kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych, a także przygotowujemy odwołania od decyzji urzędu skarbowego. Zapewniamy też doradztwo w toku postępowań odwoławczych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, reprezentujemy naszych Klientów w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Przygotowujemy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również skargi kasacyjne (do Naczelnego Sądu Administracyjnego). Opieka doradcy podatkowego jest w takich sytuacjach bardzo ważna i pozwala rozwiązać trudne spory podatkowe w dobie częstych zmian przepisów prawa i interpretacji.

4. Zwrot VAT

Pomagamy firmom odzyskać należny zwrot podatku VAT. Mają do tego prawo podmioty, które zapłaciły na rzecz państwa większy podatek od towarów i usług, niż naliczony, a nie chcą przenosić nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy. W tym celu należy zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot podatku. Ustawodawca przewidział przy tym trzy możliwe terminy dla realizacji tego zwrotu. Podstawowy czas oczekiwania na zwrot VAT-u wynosi 60 dni. W niektórych przypadkach można skrócić go do 25 dni. Warto też wiedzieć, jak można uniknąć najdłuższego przewidzianego w prawie okresu oczekiwania, wynoszącego 180 dni. W tym czasie bowiem aktywa płynne należące do podatnika są de facto zamrożone. Dodatkowo, nadwyżka VAT naliczonego jest częstym przedmiotem kontroli i zdarza się, że organ podatkowy kwestionuje zasadność zwrotu. Staje się to przyczyną sporów, w trakcie których dobrze posiłkować się wiedzą ekspertów podatkowych. W naszej kancelarii udzielamy wsparcia także tym Klientom, którzy zawierają umowy realizowane „ponad granicami” lub prowadzą działalność poza Polską, co powoduje, że rozliczają VAT w innych krajach, w szczególności w Niemczech oraz innych państwach członkowskich UE.

5. Audyty podatkowe

Audyt podatkowy to usługa doceniana przede wszystkim przez tych przedsiębiorców, którzy przejmują spółki (due diligence). Jednak nawet wtedy, gdy połączenie nie jest planowane, audyt często przynosi konkretne korzyści, w postaci eliminacji ryzyka podatkowego lub znalezieniu źródeł oszczędności. Mamy bardzo duże doświadczenie oparte nie tylko na wiedzy podatkowej, lecz także stricte z zakresu księgowości, dzięki czemu nasze badania audytowe mogą dotrzeć do rzeczywistych problemów firmy. Analizujemy dokumentację księgową, sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe, wskazując ewentualne zagrożenia związane z przybraną strategią. W ramach audytu podatkowego sugerujemy również odpowiednie działania minimalizujące nieprawidłowości oraz ryzyko sporów z organami podatkowymi.

6. Partnerzy

Aby móc zapewnić naszym Klientom kompleksową pomoc, współpracujemy z wieloma specjalistami, w tym z biegłymi rewidentami, ekspertami w zakresie wyceny przedsiębiorstw, adwokatami oraz radcami prawnymi.