Dywidenda rzeczowa – opodatkowana po stronie spółki przekazującej (zmiany od 1.1.2015)

Mająca obowiązywać od 1.1.2015 nowelizacja Ustawy PDOP przewiduje istotne zmiany także w zakresie dywidend. Od początku 2015 przekazanie dywidendy w formie rzeczowej (aktywów niepienieżnych) będzie traktowane jak sprzedaż tych aktywów.