STEUERERKLÄRUNG

Jako doradcy podatkowi oferujemy naszą pomoc wszystkim tym z Państwa, którzy powinni złożyć formularz PIT zawierający informację o dochodach i wysokości podatku zapłaconego w ciągu pełnego roku. Rozliczamy zeznania roczne PIT indywidualnych Klientów, także tych którzy osiągają dochody na rynku kapitałowym oraz z najmu/dzierżawy. Nasze wsparcie w tym zakresie mogą otrzymać osoby fizyczne, które zobowiązane są do złożenia deklaracji:
• PIT-28,
• PIT-36,
• PIT-37,
• PIT-38,
• PIT-39.

Dzięki współpracującym z nami kancelariom zagranicznym, możemy pomagać także w celu rozliczenia podatku poza Polską (szczególnie, gdy dochód pochodzi z Niemiec, z Austrii lub ze Szwajcarii).

Rozliczenia roczne a ulgi podatkowe

Osoby, które wybiorą naszą kancelarię doradztwa podatkowego w zakresie obsługi zeznań rocznych, mogą być pewne co do uwzględnienia wszystkich przysługujących im ulg. Jeśli dotyczą ich ogólne zasady rozliczeń, należą im się ulgi z tytułu wpłaconych darowizn, wpłat na indywidualne konto emerytalne, a także ulga na pozostające pod ich opieką dzieci, ulga na Internet i ulga rehabilitacyjna.

Nie można także pominąć preferencyjnych stawek podatku dochodowego, a zwłaszcza stawki 5%, która może być zastosowana przy eksploatacji szeregu praw własności intelektualnej. Może to być propozycja szczególnie atrakcyjna dla programistów lub innych specjalistów branży IT.