Archiwa kategorii: Tech

Warunki użytkowania

Treść Twórcą przedstawionych na niniejszej stronie WWW treści jak również jej właścicielem oraz operatorem jest Jacek Pukaluk (Doradca Podatkowy). Zawartość niniejszej strony jest objęta ochroną dotyczącą praw autorskich. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie materiałów tu zawartych może stanowić naruszenie przepisów w zakresie praw autorskich lub innych właściwych regulacji. Informacje zawarte na niniejszej stronie WWW mają ogólny charakter i nie stanowią doradztwa księgowego, podatkowego, prawnego, ani również żadnego innego doradztwa. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej prosimy o kontakt z właściwym doradcą. Jacek Pukaluk nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wiążącej się z wykorzystanie informacji obecnych na niniejszej stronie, jak również w żaden sposób nie komentuje treści stron dostępnych poprzez opublikowane tu linki. Również w przypadku tych treści nie akceptuje się żadnej odpowiedzialności. Przekazane dane nie będą udostępniane ani również wykorzystywane w celach nie związanych z przyczyną, dla której zostały one wysłane poprzez niniejszą stronę WWW. Treści zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Jacek Pukaluk, Doradca Podatkowy