Archiwa kategorii: Bez kategorii

Przekształcenia spółek kapitałowych w osobowe (zmiany od 1.1.2015)

Od 1.1.2015 zmianie ulega sposób ujmowania tzw. zysku niepodzielonego przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową. Jeśli spółka przekształcana zadysponowała zyskiem w latach poprzednich, przeznaczając go na kapitał zapasowy, zysk ten zostanie uznany za zysk niepodzielony. Spowoduje to opodatkowanie według stawki 19%.