Archiwa kategorii: ustawy

Nowelizacja Ustawy PDOP (1.01.2013) – umorzenie akcji oraz udziałów

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji Ustawy PDOP przewiduje, że wydanie rzeczy (w tym, nieruchomości)
jako wynagrodzenia związanego z umorzeniem akcji lub udziałów ma być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Jeszcze w roku 2012 takie wydania nie podlegają opodatkowaniu (po stronie spółki, w której akcje / udziały są umarzane).

Nowelizacja Ustawy PDOP (1.01.2013) – spółka komandytowo-akcyjna

Według projektu nowelizacji Ustawy PDOP, spółka komandytowo-akcyjna ma podlegać (od 1.01.2013) opodatkowaniu PDOP. Jeszcze w roku 2012 jest ona traktowana jako spółka transparentna podatkowo. W połączeniu z uchwałą NSA z dn. 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), umożliwia to tworzenie struktur mininalizujących opodatkowanie po stronie akcjonariuszy takich spółek. Wszyscy ci, którzy w najbliższej przyszłości planują zbycie znaczących aktywów, powinni wziąć pod uwagę ww. plany.