Archiwa autora: admin

Nowelizacja Ustawy PDOP (1.01.2013) – umorzenie akcji oraz udziałów

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji Ustawy PDOP przewiduje, że wydanie rzeczy (w tym, nieruchomości)
jako wynagrodzenia związanego z umorzeniem akcji lub udziałów ma być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Jeszcze w roku 2012 takie wydania nie podlegają opodatkowaniu (po stronie spółki, w której akcje / udziały są umarzane).

Nowelizacja Ustawy PDOP (1.01.2013) – spółka komandytowo-akcyjna

Według projektu nowelizacji Ustawy PDOP, spółka komandytowo-akcyjna ma podlegać (od 1.01.2013) opodatkowaniu PDOP. Jeszcze w roku 2012 jest ona traktowana jako spółka transparentna podatkowo. W połączeniu z uchwałą NSA z dn. 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), umożliwia to tworzenie struktur mininalizujących opodatkowanie po stronie akcjonariuszy takich spółek. Wszyscy ci, którzy w najbliższej przyszłości planują zbycie znaczących aktywów, powinni wziąć pod uwagę ww. plany.

Okazjonalne przewozy pasażerskie – VAT

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że Polska naruszyła przepisy Dyrektywy UE 2006/112/WE, wprowadzając tzw. podatek zryczałtowany VAT dla przewoźników spoza Polski z tytułu okazjonalnych drogowych przewozów pasażerskich (sprawa C-311/09). W związku z powyższym wyrokiem Minister Finansów wydał w dniu 21 czerwca 2010 r. interpretację ogólną de facto zmieniającą dotychczasowe przepisy. Obecnie, podmioty zagraniczne, świadczące na terytorium Polski usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi w innych państwach członkowskich UE, są zobowiązane do stosowania ogólnych zasad opodatkowania z tytułu świadczenia przedmiotowych usług na terytorium Polski. Podmioty te są zobowiązane do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy VAT oraz do składania deklaracji podatkowych, w których ten podatek zostanie wykazany (uwzględniając pokonane odległości w kilometrach).

Warunki użytkowania

Treść Twórcą przedstawionych na niniejszej stronie WWW treści jak również jej właścicielem oraz operatorem jest Jacek Pukaluk (Doradca Podatkowy). Zawartość niniejszej strony jest objęta ochroną dotyczącą praw autorskich. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie materiałów tu zawartych może stanowić naruszenie przepisów w zakresie praw autorskich lub innych właściwych regulacji. Informacje zawarte na niniejszej stronie WWW mają ogólny charakter i nie stanowią doradztwa księgowego, podatkowego, prawnego, ani również żadnego innego doradztwa. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej prosimy o kontakt z właściwym doradcą. Jacek Pukaluk nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wiążącej się z wykorzystanie informacji obecnych na niniejszej stronie, jak również w żaden sposób nie komentuje treści stron dostępnych poprzez opublikowane tu linki. Również w przypadku tych treści nie akceptuje się żadnej odpowiedzialności. Przekazane dane nie będą udostępniane ani również wykorzystywane w celach nie związanych z przyczyną, dla której zostały one wysłane poprzez niniejszą stronę WWW. Treści zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Jacek Pukaluk, Doradca Podatkowy